Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Ambasada e Britanisë së Madhe në Prishtinë

Rr. Ismail Qemalji 6, Arbëri I
Prishtinë
Kosovë
Tel: +381 (0)38 24 95 59
Fax: +381 (0)38 24 97 99
  •