Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Si mund ta realizojmë kuptimin e adhurimit të vërtetë në zemrat tona?

Përgjigje-Duke adhuruar All-llahun e Lartësuar me frikë prej Zjarrit të Tij, shpresë për Xhenetin e Tij dhe dashuri për Të.

Thotë All-llahu i Lartësuar:’’Dhe luteni Atë me frikë e shpresë’’ (Frikë prej Zjarrit të Tij dhe duke shpresuar Xhenetin e Tij. (El-A’raf:56)
Dhe thotë:’’... Atëherë All-llahu do të bjerë një popull të cilin e do dhe ata e duan Atë.’’(El-Maide:54)

Thotë i Dërguari i All-llahu, paqja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi të:’’I lutem All-llahut për Xhenetin dhe kërkoj mbrojtje prej Tij nga Zjarri.’’
Përgjigje-Duke adhuruar All-llahun e Lartësuar me frikë prej Zjarrit të Tij, shpresë për Xhenetin e Tij dhe dashuri për Të.

Thotë All-llahu i Lartësuar:’’Dhe luteni Atë me frikë e shpresë’’ (Frikë prej Zjarrit të Tij dhe duke shpresuar Xhenetin e Tij. (El-A’raf:56)
Dhe thotë:’’... Atëherë All-llahu do të bjerë një popull të cilin e do dhe ata e duan Atë.’’(El-Maide:54)

Thotë i Dërguari i All-llahu, paqja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi të:’’I lutem All-llahut për Xhenetin dhe kërkoj mbrojtje prej Tij nga Zjarri.’’
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat