Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Radioja dhe Televizioni

Shpikja e radios, televizorit dhe kompjuterit kanë hapur rrugë të reja për të mësuar. 

Këto janë mjete të mira, jo vetëm për të kaluar kohën e lirë, por edhe për të mësuar gjëra të reja. 

Në to mund të ndiqen emisione të ndryshme, si emisione për fëmijë, filma të vizatuar, muzikë, filma dokumentarë, emisione shkencore, filma artistikë, lojëra sportive, lajme etj.
 
Radioja për një periudhë ka qenë gazetari e folur. Emisionet përgatiteshin me shkrim dhe lexoheshin, si rrjedhim, i përkisnin ligjërimit libror.
 
Të folurit në radio ka ushtruar ndikim për ngulitjen e gjuhës letrare.
 
Roli i radios u ndryshua me depërtimin e gjerë të televizionit.
 
Televizioni në fillim lindi si gazetari pamore, e filmuar. 

Folësit lexonin tekstin, lënda ishte e njëjtë me gazetat dhe radion.
 
Përgjegjësia e kësaj fushe është mjaft e madhe për kulturën e përgjithshme të kombit, përfshirë edhe kulturën gjuhësore, prandaj duhet bërë përpjekje që edhe fjala publike të thuhet a të shkruhet në frymën e shqipes dhe të mundësive të shumta shprehëse të saj.
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat