Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Numërori

Numërori është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës, që tregon numër dhe sasi të caktuar qeniesh ose sendesh:

një, dy, tre, : dy fëmijë, tri gra, katër burra, 20 metra etj.

• Fjalët që tregojnë radhë si: i parë, i dytë, i dhjetë, të cilat kanë kategoritë gramatikore të mbiemrave, nuk trajtohen si numërorë, por si mbiemra.


• Numërorët përdoren për të treguar:


• Një sasi të caktuar:

Në punë kishin ardhur vetëm pesë veta.

• Një sasi të pacaktuar:

Në punë kishin ardhur katër a pesë veta.

• Datën, vitin:

Me sa jemi sot? – Më 28 Nëntor.

• Një periudhë të caktuar kohe:

- Kur ke qenë në Amerikë? – Nga 1990 deri më 1997.


• Përmasa ose përqindje:

0,5 m, 50% etj.


• Kur përdoret me nyjën e përparme të numërori ka kuptim përmbledhës:


Erdhën të dhjetat.

• Numërori për të mos përsëritur edhe një herë emrin

e dhënë në fjali, ose për të mos e zënë në gojë fare,

përdoret i emërzuar:

Ç’të bënin ata tre kundër dhjetëve?

• Numërori përdoret i emërzuar edhe në veprime matematike:


Pesa te dhjeta hyn dy herë.

• Përdoret në emërtimin e viteve: anëtar shoqate i nëntëdhjetekatërshit.


• Numrat një, dy, tre emërzohen me anë të prapashtesës –sh: njësh-i, dysh-i, tresh-i.

 • Numërorët janë:

• Fjalë të parme: zero, një, dy, tre, katër etj.


• Fjalë të përngjitura: njëmbëdhjetë, dymbëdhjetë etj.


• Fjalë të përbëra: tridhjetë, pesëdhjetë etj.


• Lokucione: tridhjetë e një, pesëdhjetë e tre etj.

 
• Numërorët në përgjithësi nuk e kanë kategorinë gramatikore të gjinisë:


katër djem, katër vajza. Bën përjashtim numri tre, i cili e ka kategorinë e gjinisë:

tre djem, tri vajza. Numërori e ka kategorinë e gjinisë edhe kur ka kuptim përmbledhës:

Sa djem erdhën? – Të dy (Të tre).


Sa vajza erdhën? – Të dyja (Të tria). 


numerori shqip,numeror shqip,numero shqip shembuj,shembuj numeroresh,numeror shembuj,shembulli numerori,cka eshte numerori,cfare eshte numerori, numerori shqip 
Numërori është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës, që tregon numër dhe sasi të caktuar qeniesh ose sendesh:

një, dy, tre, : dy fëmijë, tri gra, katër burra, 20 metra etj.

• Fjalët që tregojnë radhë si: i parë, i dytë, i dhjetë, të cilat kanë kategoritë gramatikore të mbiemrave, nuk trajtohen si numërorë, por si mbiemra.


• Numërorët përdoren për të treguar:


• Një sasi të caktuar:

Në punë kishin ardhur vetëm pesë veta.

• Një sasi të pacaktuar:

Në punë kishin ardhur katër a pesë veta.

• Datën, vitin:

Me sa jemi sot? – Më 28 Nëntor.

• Një periudhë të caktuar kohe:

- Kur ke qenë në Amerikë? – Nga 1990 deri më 1997.


• Përmasa ose përqindje:

0,5 m, 50% etj.


• Kur përdoret me nyjën e përparme të numërori ka kuptim përmbledhës:


Erdhën të dhjetat.

• Numërori për të mos përsëritur edhe një herë emrin

e dhënë në fjali, ose për të mos e zënë në gojë fare,

përdoret i emërzuar:

Ç’të bënin ata tre kundër dhjetëve?

• Numërori përdoret i emërzuar edhe në veprime matematike:


Pesa te dhjeta hyn dy herë.

• Përdoret në emërtimin e viteve: anëtar shoqate i nëntëdhjetekatërshit.


• Numrat një, dy, tre emërzohen me anë të prapashtesës –sh: njësh-i, dysh-i, tresh-i.

 • Numërorët janë:

• Fjalë të parme: zero, një, dy, tre, katër etj.


• Fjalë të përngjitura: njëmbëdhjetë, dymbëdhjetë etj.


• Fjalë të përbëra: tridhjetë, pesëdhjetë etj.


• Lokucione: tridhjetë e një, pesëdhjetë e tre etj.

 
• Numërorët në përgjithësi nuk e kanë kategorinë gramatikore të gjinisë:


katër djem, katër vajza. Bën përjashtim numri tre, i cili e ka kategorinë e gjinisë:

tre djem, tri vajza. Numërori e ka kategorinë e gjinisë edhe kur ka kuptim përmbledhës:

Sa djem erdhën? – Të dy (Të tre).


Sa vajza erdhën? – Të dyja (Të tria). 


numerori shqip,numeror shqip,numero shqip shembuj,shembuj numeroresh,numeror shembuj,shembulli numerori,cka eshte numerori,cfare eshte numerori, numerori shqip 
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat