Takvimi 2016 I Autoshkolla I Ese I Analiza I Vjersha I Lojra I Blej I Mëso Gjermanisht I Mëso shqip I

Merrni njoftime per postimet e reja

Llojet e taksave

Taksat mund të jenë të llojeve të ndryshme. 

Ato mund të jenë proporcionale, progresive ose regresive. 

Në rastin e taksave proporcionale, përqindja e të ardhurave e paguar si taksë mbetet e pandryshuar me rritjen e të ardhurave. 

Në rastin e taksave progresive, përqindja e paguar si taksë rritet me rritjen e të ardhurave. Ndërsa në rastin e taksave regresive, përqindja e paguar si taksë ulet me rritjen e të ardhurave. 

Krahas llojeve të mësipërme, ekzistojnë edhe taksa fikse, masa e të cilave është e përcaktuar dhe nuk varet nga të ardhurat. 

Norma mesatare e taksës (pra madhësia e taksës pjesëtuar me të ardhurat, T/Y) dhe norma marxhinale e taksës (shtesë e taksës për shkak të shtesës me një njësi monetare të të ardhurave, ∆T/∆Y) është konstante për taksat proporcionale, rritet me rritjen e të ardhurave për taksat progresive dhe ulet me rritjen e të ardhurave për taksat regresive.
Ruaje këtë faqe

Arkiva e postimeve

Na ndiqni me email për postimet e reja

Analiza, Referate, Vjersha dhe Poezi si dhe Thënie