Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura qëllimore

• Pjesa e nënrenditur qëllimore, ashtu si rrethanori i qëllimit në fjalinë e thjeshtë, tregon me ç’qëllim kryhet veprimi i shprehur në pjesën kryesore.

Babai punonte shumë, që fëmijët të ishin të lumtur.

• Pjesa e nënrenditur qëllimore lidhet me pjesën kryesore me anë të lidhëzave lidhore: që, me qëllim që, në mënyrë që etj.

• Pjesa e nënrenditur qëllimore e ka foljen gjithmonë në mënyrën lidhore dhe u përgjigjet pyetjeve: me ç’qëllim?, përse? etj:


Duhet të punojmë që të fitojmë.

• Pjesa e nënrenditur qëllimore mund të zërë vend para, në mes dhe pas pjesës kryesore.
 
• Rendi më i zakonshëm është pjesa kryesore përpara, e nënrenditura pas saj.

• Kur pjesa e nënrenditur qëllimore qëndron para kryesores, ndahet me presje:

Që të fitojmë, duhet të punojmë.

• Kur futet në mes të pjesës kryesore vihet midis dy presjesh.
• Kur qëndron pas pjesës kryesore zakonisht ndahet me presje.
• Nuk ndahet me presje kur pjesa e nënrenditur lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me foljen.
• Pjesa e nënrenditur qëllimore, ashtu si rrethanori i qëllimit në fjalinë e thjeshtë, tregon me ç’qëllim kryhet veprimi i shprehur në pjesën kryesore.

Babai punonte shumë, që fëmijët të ishin të lumtur.

• Pjesa e nënrenditur qëllimore lidhet me pjesën kryesore me anë të lidhëzave lidhore: që, me qëllim që, në mënyrë që etj.

• Pjesa e nënrenditur qëllimore e ka foljen gjithmonë në mënyrën lidhore dhe u përgjigjet pyetjeve: me ç’qëllim?, përse? etj:


Duhet të punojmë që të fitojmë.

• Pjesa e nënrenditur qëllimore mund të zërë vend para, në mes dhe pas pjesës kryesore.
 
• Rendi më i zakonshëm është pjesa kryesore përpara, e nënrenditura pas saj.

• Kur pjesa e nënrenditur qëllimore qëndron para kryesores, ndahet me presje:

Që të fitojmë, duhet të punojmë.

• Kur futet në mes të pjesës kryesore vihet midis dy presjesh.
• Kur qëndron pas pjesës kryesore zakonisht ndahet me presje.
• Nuk ndahet me presje kur pjesa e nënrenditur lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me foljen.
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat