Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Ebu Hanife biografia dhe veprat

En-nu’man ibnu Thabit i njohur me emrin Ebu Hanife. 

U lind në vitin 80/700 dhe jetoi deri në vitin 150/767 në Kufë. 

Ish­te përfaqësuesi më i madh dhe më i njohur i shkollës hanefite dhe njëri prej dijetarëve më të më­dh­enj në historinë islame. 

Për ta ruajtur pavarësinë inte­l­ekt­u­ale dhe nga frika e ndiki­m­it të ha­li­fëve në marrjen e ven­di­m­eve, re­fuzoi ofertat e em­e­vitëve e pa­staj edhe të aba­s­idëve që të bë­het gjykatës su­prem (kadi kud­at) i shtetit. 

Për shkak të refu­zimit u burgos dhe vdiq në gjendje të rëndë. 

Shkolla e tij karakterizohet për gjerësi dhe thellësi mendimi. 

Për burime ju­ridike i pranonte Kur’anin, ha­dithin, fetfatë e as-habëve, ixh­main, kijasin etj. 

Është shk­olla më e përhapur dhe më racionale në islam. 

Në botë njihet me emrin ‘medh­hebi ha­n­efi’.  

Ka shkruar shumë vepra “El-Fikhul ekber”, “Kit­a­bul Va­sijje”, “El-Ali­mu vel-Mu­teal-limu”, “El-Mu­sn­edu” etj.

kush ishte Ebu Hanife,Ebu Hanife shqip,Ebu Hanife Biografia,Ebu Hanife jeta dhe veprat,Ebu Hanife veprat,veprat e Ebu Hanifes,Ebu Hanife biografia dhe veprat 
En-nu’man ibnu Thabit i njohur me emrin Ebu Hanife. 

U lind në vitin 80/700 dhe jetoi deri në vitin 150/767 në Kufë. 

Ish­te përfaqësuesi më i madh dhe më i njohur i shkollës hanefite dhe njëri prej dijetarëve më të më­dh­enj në historinë islame. 

Për ta ruajtur pavarësinë inte­l­ekt­u­ale dhe nga frika e ndiki­m­it të ha­li­fëve në marrjen e ven­di­m­eve, re­fuzoi ofertat e em­e­vitëve e pa­staj edhe të aba­s­idëve që të bë­het gjykatës su­prem (kadi kud­at) i shtetit. 

Për shkak të refu­zimit u burgos dhe vdiq në gjendje të rëndë. 

Shkolla e tij karakterizohet për gjerësi dhe thellësi mendimi. 

Për burime ju­ridike i pranonte Kur’anin, ha­dithin, fetfatë e as-habëve, ixh­main, kijasin etj. 

Është shk­olla më e përhapur dhe më racionale në islam. 

Në botë njihet me emrin ‘medh­hebi ha­n­efi’.  

Ka shkruar shumë vepra “El-Fikhul ekber”, “Kit­a­bul Va­sijje”, “El-Ali­mu vel-Mu­teal-limu”, “El-Mu­sn­edu” etj.

kush ishte Ebu Hanife,Ebu Hanife shqip,Ebu Hanife Biografia,Ebu Hanife jeta dhe veprat,Ebu Hanife veprat,veprat e Ebu Hanifes,Ebu Hanife biografia dhe veprat 
loading...

Related Posts :Syzat

Namazi