Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Cilat janë llojet e fjalive sipas kuptimit të tyre shprehës?

Sipas kuptimit shprehës fjalitë janë; dëftore, dëshirore, urdhërore, lidhore, habitore dhe pyetëse.
  •