Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Ç’është Ihsani-bamirësia në adhurim?

Përgjigje-Të ndjesh mbikqyrjen e All-llahut të Vetëm i Cili na sheh dhe i di të gjitha çështjet tona.

Thotë All-llahu i Lartësuar:’’Vertët që All-llahu është mbikqyrës mbi ju’’(En-Nisa’:1),
Është Ai i Cili të sheh kur ti ngrihesh në këmb ( kur falesh) si dhe përmbysjen tënde në mesin e atyre që bëjnë sexhde (në namaz):’’ (Esh-Shuara:218)

Thotë i Dërguari i All-llahut ,paqja dhe mëshira e All-llahut ,qofshin mbi të::’’Bamirësia është të adhurosh All-llahun sikur ta shihje Atë, edhe pse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty.’’

cka eshte ihsani,cfare eshte ihsani, cka eshte bamersia ne adhurim, bamersia tek adhurimi,  
Përgjigje-Të ndjesh mbikqyrjen e All-llahut të Vetëm i Cili na sheh dhe i di të gjitha çështjet tona.

Thotë All-llahu i Lartësuar:’’Vertët që All-llahu është mbikqyrës mbi ju’’(En-Nisa’:1),
Është Ai i Cili të sheh kur ti ngrihesh në këmb ( kur falesh) si dhe përmbysjen tënde në mesin e atyre që bëjnë sexhde (në namaz):’’ (Esh-Shuara:218)

Thotë i Dërguari i All-llahut ,paqja dhe mëshira e All-llahut ,qofshin mbi të::’’Bamirësia është të adhurosh All-llahun sikur ta shihje Atë, edhe pse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty.’’

cka eshte ihsani,cfare eshte ihsani, cka eshte bamersia ne adhurim, bamersia tek adhurimi,  
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat