Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Ç’dobi ka Njësimi për muslimanin?

Përgjigje-Udhëzimi në këtë botë dhe siguria në botën tjetër, gjë që i siguron atij lumturinë në të dz botërat.

Thotë All-llahu i Lartësuat:’’Ato të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përzier besimin e tyre me padrejtësi, për ta është siguria dhe ata janë të udhëzuar drejt:’’(El-En’am:82)

Thotë i Dërguari i All-llahut, paqja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi të:’’E drejta e njerëzve tek All-llahu është që të mos e dënojë atë që nuk i bën shok Atij.’’
Përgjigje-Udhëzimi në këtë botë dhe siguria në botën tjetër, gjë që i siguron atij lumturinë në të dz botërat.

Thotë All-llahu i Lartësuat:’’Ato të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përzier besimin e tyre me padrejtësi, për ta është siguria dhe ata janë të udhëzuar drejt:’’(El-En’am:82)

Thotë i Dërguari i All-llahut, paqja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi të:’’E drejta e njerëzve tek All-llahu është që të mos e dënojë atë që nuk i bën shok Atij.’’
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat