Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Ç’do të thotë:Njësimi i All-llahut në Cilësitë dhe Emrat e Tij?

Përgjigje-Pohimi i cilësive me të cilat All-llahu e ka cilësuar Veten e Tij apo e ka cilësuar Atë i Dërguari i Tij pa përngjasim, shëmbëllim, komentim të devijuar apo mohim të tyre.

Thotë All-llahu i lartësuar:’’Asgjë nuk është si Ai e Ai është Dëgjusi , Shikuesi,’’(Esh-Shura:11)

Thotë i Dëerguari i All-llahut ,pqaja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi të:’’All-llahu ka nëntëdhjetë e nëntë em,ra;kush i mëson ato do të hyjë në Xhenet.’’(Dhe çdo ëmer prej emrave të All-llahut të Lartësuar tregonë një cilësi të Tij, në formën që i përket Lartësis e Madhështisë së Tij.)
Përgjigje-Pohimi i cilësive me të cilat All-llahu e ka cilësuar Veten e Tij apo e ka cilësuar Atë i Dërguari i Tij pa përngjasim, shëmbëllim, komentim të devijuar apo mohim të tyre.

Thotë All-llahu i lartësuar:’’Asgjë nuk është si Ai e Ai është Dëgjusi , Shikuesi,’’(Esh-Shura:11)

Thotë i Dëerguari i All-llahut ,pqaja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi të:’’All-llahu ka nëntëdhjetë e nëntë em,ra;kush i mëson ato do të hyjë në Xhenet.’’(Dhe çdo ëmer prej emrave të All-llahut të Lartësuar tregonë një cilësi të Tij, në formën që i përket Lartësis e Madhështisë së Tij.)
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat